Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0201-2018, Höstråg. Sort * behandling, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0201-2018: F örsöksnummer: LA-66-2017, ADB 07BN27, skörd 2018
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-0201-2018: F örsöksnummer: MB-306-2017, ADB 07BN28, skörd 2018
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 7/10.
Plantäthet höst utfört 2018-12-13
Planttäthet vår utförd 2018-04-23
Svampbehandling enligt plan: 2018-07-05 samt 2018-05-14
Strålängd utförd 2018-06-21
Mognadsgradering utförd 2018-06-27
Skörd: 2018-07-24
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT L7-0201-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan