Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0101-2018, Höstvete, sort * behandling, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0101-2018: F örsöksnummer: LA-73-2017, ADB 07BN62, skörd 2018
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2017-09-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-0101-2018: F örsöksnummer: LC-411-2017, ADB 07BN59, skörd 2018
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Ga Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2017-09-25
Plantäthet höst: 2017-11-28
Planttäthet vår: 2018-05-04
svampgradering utförd 2018-06-07
Gradering för strålängd, vita ax, mognad & torkskador utfört 2018-07-06
Skörd: 2018-07-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Försök till L7-0101-2018: F örsöksnummer: MB-322-2017, ADB 07BN61, skörd 2018
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Stora Uppåkravägen 117 , 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2017-10-01
Svampbehandling 1 enligt plan: led B 2018-05-15
Svampbehandling 2 enligt plan: led B 2018-05-21.
Skörd: 2018-07-23
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Försök till L7-0101-2018: F örsöksnummer: LB-254-2017, ADB 07BN60, skörd 2018
Försöksvärd: HS Skåne , Hushållningssällskapet Skåne , Sandby gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sått: 2017-10-18
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-0101-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan