Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0130M-2018, Höstvete. Såtidpunkt x svampbehandling x sort, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0130M-2018: F örsöksnummer: M-326-2017, ADB 07BN46, skörd 2018
Försöksvärd: HS Skåne , Borgeby gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för såtid I: 26/9.
Datum för såtid II:18/10.
Ogräsbekämpning höst: 2018-10-10
Svampbehandling led C: 2018-02-22
Svampbehandling 1: 2018-05-09
Svampbehandling 2: 2018-05 21
Svampbehandling 3: 2018-06-12
Inseksbehandling: 2018-06-19
Axräkning: 2018-07-06
Skotträkning utförd 2018-07-07
Svampgradering utförd 2018-07-09
Strålängd mätt 2018-07-09
Skörd: 2018-07-22
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingsprotokoll inkl. skörd
<< SLUT L7-0130M-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan