Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2427-2018, Vitgröe och örtogräs i höstvete, höst och vår, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-2427-2018: F örsöksnummer: LB-253-2017, ADB 05B455, skörd 2018
Försöksvärd: Christer & Birger Olsson , Hagestad Möllerväg 34-47, 271 77 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2017-09-28
Spruttillfälle 1: 2017-10-10
Spruttillfälle 2: 2017-11-16
Spruttillfällle 3: 2018-04-28
Skörd: 2018-07-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) graderingar inkl. skörd
  Mätning (gradering, skörd etc.) sprutjournal
<< SLUT L5-2427-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan