Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-1033-2018, "Winter fitness" i höstkorn, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-1033-2018: F örsöksnummer: LA-76-2017, ADB 153050, skörd 2018
Försöksvärd: Furulunds Jordbruksförvaltning, Ola Johnsson , Furulundsvägen 110, Nymö, 291 69 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling 1: 2017-11-17
Behandling 2: 2017-12-05
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L3-1033-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan