Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R1-143M-2018, Strukturkalkning-efterverkan, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R1-143M-2018: F örsöksnummer: M-722-2001-2018, ADB 01A201, skörd 2018
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 219 , 254 70 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till R1-143M-2018: F örsöksnummer: M-538-1999-2018, ADB 01A202, skörd 2018
Försöksvärd: Ädelholms gård , Nordic Sugar AB , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar, Skörd, Basdata
<< SLUT R1-143M-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan