Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0102M-2018, Höstvete. Fusariumförsök., med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0102M-2018: F örsöksnummer: M-325-2017, ADB 07BN49, skörd 2018
Försöksvärd: HS Skåne , Bjärsjölagård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Datum för sådd: 24/10.
  Fältkort Fältkort med karta.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L7-0102M-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan