Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450-2018, Renkavle och örtogräs i höstvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-2450-2018: F örsöksnummer: LC-407-2017, ADB 05B459, skörd 2018
Försöksvärd: Jan Arvidsson , Häljarpsv. 72, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Behandling 1: 2017-11-08
Behandling 2: 2017-11-13
Behandling 3: 2018-04-24
Ogräsgradering 1 utförd 2018-04-25
Ogräsgradering 2 utförd 2018-05-09
Ogräsgradering 3 utförd 2018-06-05
Ogräsgradering 4 utförd 2018-06-18
Torkskadegradering utförd 2018-07-06
Skörd: 2018-07-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Försök till L5-2450-2018: F örsöksnummer: LC-408-2017, ADB 05B460, skörd 2018
Försöksvärd: Nils-Olof Bergholtz , Ängeltoftav. 80, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Behandling 1: 2017-11-08
Behandling 2: 2017-11-13
Behandling 3: 2018-04-24
Skörd: 2018-07-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Försök till L5-2450-2018: F örsöksnummer: LC-413-2017, ADB 05B461, skörd 2018
Försöksvärd: Bo Jönsson , Häljarpsv. 111, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Behandling 1: 2017-11-08
Behandling 2: 2017-11-13
Behandling 3: 2018-04-24
Ogräsgradering 1 utförd 2018-04-25
Ogräsgradering 2 utförd 2018-05-09
Ogräsgradering 3 utförd 2018-06-05
Ogräsgradering 4 utförd 2018-06-18
Torkskadegradering utförd 2018-07-05
Skörd: 2018-07-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) graderingar, sprutjournal, skörd
<< SLUT L5-2450-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan