Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-426-2018, Kvävebehov hos olika maltkornsorter, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-426-2018: F örsöksnummer: M-509-2018, ADB 153057, skörd 2018
Försöksvärd: Alnarps Egendom , 230 53 Alnarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2018-04-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L7-426-2018: F örsöksnummer: LA-27-2018, ADB 153058, skörd 2018
Försöksvärd: Isbygårds Lantbruks AB , Isgrannatoprsvägen 134, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2018-04-18
Skörd:2018-07-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar inkl. skörd
<< SLUT L7-426-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan