Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2312-2018, Svavelgödsling i ekologisk åkerböna, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-2312-2018: F örsöksnummer: LA-28-2018, ADB HT1163, skörd 2018
Försöksvärd: Niklas Svensson , Österlövsvägen 556, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Grundgödsling: 2018-04-13
Sådd: 2018-04-13
Skörd: 2018-08-06
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Gradering chokladfläckar
  Mätning (gradering, skörd etc.) graderingar inkl skörd
<< SLUT L3-2312-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan