Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2300-2018, Kväveform och strategi i höstvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-2300-2018: F örsöksnummer: LB-203-2018, ADB 03W209, skörd 2018
Försöksvärd: Per-Erik Månsson , Sandbyvägen 78, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2017-09-26
Grundgödsling: 2018-04-13
Gödsling tidig giva: 2018-04-17
Huvudgiva: 2018-05-08
Giva DC 37-39: 2018-05-30
Giva DC 45 och 55: 2018-05-06
Giva DC69: 2018-06-21
Skörd: 2018-07-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar inkl. skörd
  Försök till L3-2300-2018: F örsöksnummer: M-508-2018, ADB 03W211, skörd 2018
Försöksvärd: Johnsgården Jordbruks AB , Fjelievägen 116, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2017-09-25
Gödsling 1, led 3: 2018-04-06
Gödsling 2, led 7: 2018-04-17
Gödsling huvudgiva: 2018-04-28
Flytande led 3,19,21:2018-05-02
Kört gödning TP3 DC 37-39: 2018-05-21
Sprutat flytande N Led 3, Led 17: 2018-05-22
Gödning Led 12, 21 DC 45: 2018-05-28
Gödning led 13, DC 55: 2018-05-30
Gödning led 14-17, DC 69: 2018-06-15
Skörd: 2018-07-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar
  Försök till L3-2300-2018: F örsöksnummer: LC-507-2018, ADB 03W210, skörd 2018
Försöksvärd: Anders Bengtsson , Ellenbergavägen 371, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 2017-09-30
Gödsling 1: 2018-04-09
Gödsling 2: 2018-04-27
Gödsling 3: 2018-05-17
Gödsling 4: 2018-05-29
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) graderingar och skörd
<< SLUT L3-2300-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan