Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2299-2018, Kvävestrategi i höstvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-2299-2018: F örsöksnummer: LB-201-2018, ADB 03W191, skörd 2018
Försöksvärd: Per-Erik Månsson , Sandbyvägen 78, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2017-09-26
Grundgödsling:2018-04-13
Gödsling tidig giva: 2018-04-17
Skörd: 2018-07-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar inkl. skörd
  Försök till L3-2299-2018: F örsöksnummer: M-503-2018, ADB 03W189, skörd 2018
Försöksvärd: Anders Johnsson , Fjelievägen 116, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2017-09-25
Räknat antal skott: 2018-04-05
Gödsling tidig giva: 2018-04-06
Gödsling huvudgiva: 2018-04-28
Gödsling enligt plan T3: 2018-05-21
Gödning led 14 DC 59: 2018-07-06
Skörd: 2018-07-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar inkl. skörd
  Försök till L3-2299-2018: F örsöksnummer: LC-504-2018, ADB 03W190, skörd 2018
Försöksvärd: Anders Bengtsson , Ellenbergavägen 371, 262 93 Ängelholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2017-09-30
Räknat antal skott: 2018-04-04
Gödsling tidig giva: 2018-04-09
Grundgödsling:2018-04-10
Gödsling huvudgiva: 2018-04-27
Gödsling enligt plan Tp3: 2018-05-17
Gödslat led 14: 2018-07-06
Skörd: 2018-07-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar inkl. skörd
<< SLUT L3-2299-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan