Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2313-2018, Kvävestrategi och tidpunkt i höstraps, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-2313-2018: F örsöksnummer: LB-283-2017, ADB 03W128, skörd 2018
Försöksvärd: Lars-Åke Mårtensson , Virrestadgården, 272 96 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödsling: 2018-04-13
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-2313-2018: F örsöksnummer: M-335-2017, ADB 13W126, skörd 2018
Försöksvärd: Ebbe Persson , Bokenäs Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling T1: 2018-03-21
Gödlsing T2: 2018-04-18
Gödsling T3: 2018-04-26
Gödsling T3: 2018-05-16
Skörd: 2018-07-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Gradering och skörd
  Försök till L3-2313-2018: F örsöksnummer: M-336-2017, ADB 13W127, skörd 2018
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Borgeby gård, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gödsling enligt plan höst:2017-08-26
Gödsling enligt plan tidig vår: 2018-03-21
Gödling enligt plan DC 51: 2018-04-17
Gödsling enligt plan DC 59: 2018-04-28
Gödsling enligt plan DC65: 2018-05-15
Skörd: 2018-07-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT L3-2313-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan