Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-1050-2018, Tillväxtreglering i höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-1050-2018: F örsöksnummer: M-517-2018, ADB 05B486, skörd 2018
Försöksvärd: Ingemar Nilsson , Ö. Odarslöv 231, 225 92 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Lagt upp nytt fältkort med ny rutfördelning
Behandling T1: 2018-04-23 led 2-7
Behandling T2: 2018-05-08 Led 8-10
Behandling T3 Led 7: 2018-05-17
Behandling T4 Led 2, 4, 5, 9-13: 2018-05-24
Skörd: 2018-07-22
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal, graderingar samt skörd
<< SLUT L5-1050-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan