Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2302-2018, Kvävestrategi i maltkorn, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L3-2302-2018: F örsöksnummer: M-518-2018, ADB 03W202, skörd 2018
Försöksvärd: Hans Månsson , Stångby 811, 225 91 Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2018-04-17
Gödsling led 13, dc 13: 2018-05-08
Gödsling led 5,7,10,12, dc 32: 2018-05-25
Gödsling led 6,8,1,13, dc 37: 2018-05-28
Gödsling led 9, 12, dc 45: 2018-06-01
Yara N-test utförd: 2018-06-11
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L3-2302-2018: F örsöksnummer: LA-20-2018, ADB 03W204, skörd 2018
Försöksvärd: Isbygårds Lantbruks AB , Isgrannatoprsvägen 134, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2018-04-18
Gödsling 1 enligt plan: 2018-05-15
Gödsling 2 enligt plan: 2018-05-24
Gödsling 3 enligt plan: 2018-06-01
Gödsling 4 enligt plan: 201806-07
Gödsling 5 enligt plan: 2018-07-03
Skörd: 2018-07-26
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar inkl. skörd
  Försök till L3-2302-2018: F örsöksnummer: M-519-2018, ADB 03W203, skörd 2018
Försöksvärd: Karl-Olof Knutsson , Brönnestadsvägen 121, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2018-04-23
Bredspridning led 13: 2018-05-15
Gödslat DC 32, led 5,7,10,12: 2018-05-28
Gödslat DC 37, led 6, 8, 11, 13: 2018-06-01
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L3-2302-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan