Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4002-2018, Betning mot kornets flygsot alt. Havrets flygsot, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-4002-2018: F örsöksnummer: 532/18, ADB 153068, skörd 2018
Försöksvärd: Leif Bengtsson , Borgeby gård, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2018-04-22
Plantbestånd utförd 2018-05-11
Behandlingsskador utförd 2018-05-11
A-rutegradering & svampgradering utförd 2018-06-18
Flygsot gradering utförd 2018-06-20
Torkskadegradering utförd 2018-07-06
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L9-4002-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan