Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-0301-2018, Vårvete. Sort * behandling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L7-0301-2018: F örsöksnummer: M-210-2018, ADB 07C676, skörd 2018
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Stora uppåkravägen 117, 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 2018-04-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L7-0301-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan