Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L13-810-2018, Bekämpning av blygrå rapsvivel i höstraps, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L13-810-2018: F örsöksnummer: LA-54-2018, ADB 153143, skörd 2018
Försöksvärd: Råbelövs Gods , Råbelövs Allé 82-7, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling T1: 2018-05-09
Behandling T2: 2018-05-12
Behandling T3: 2018-05-22
Skörd: 2018-07-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Försök till L13-810-2018: F örsöksnummer: LA-55-2018, ADB 153144, skörd 2018
Försöksvärd: Råbelövs Gods , Råbelövs Allé 82-7, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling T1: 2018-05-09
Behandling T2: 2018-05-12
Behandling T3: 2018-05-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L13-810-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan