Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L6-0701-2018, Majs kärnskörd, sortförsök, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L6-0701-2018: F örsöksnummer: LA-30-2018, ADB 067661, skörd 2018
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 2018-05-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L6-0701-2018: F örsöksnummer: LB-206-2018, ADB 067660, skörd 2018
Försöksvärd: Skönadals Agro AB, Håkan Jönsson , Gislöv Skönadal, 272 92 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2018-04-27
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L6-0701-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan