Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1011-2018, Effekt och förändring hos fungicider i höstvete i Skåne, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-1011-2018: F örsöksnummer: M-546-2018, ADB 153078, skörd 2018
Försöksvärd: Gert Persson , Gessievägen 216, 253 93 Vellinge
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampbehandling 1 enligt plan dc 37-39: 2018-05-19
Svampbehandling 2 enligt plan dc 55-59: 2018-05-30
Skörd: 2018-07-25
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
  Försök till L9-1011-2018: F örsöksnummer: M-570-2018, ADB 153079, skörd 2018
Försöksvärd: Hviderups Gods, Jeppe Mårtensson , Hviderup, 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampbehandling enligt plan: 2018-05-21
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-1011-2018: F örsöksnummer: LB-230-2018, ADB 153080, skörd 2018
Försöksvärd: Per-Erik Månsson , Sandbyvägen 78, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2018-05-23
Behandling 2 enligt plan: 2018-06-07
Skörd: 2018-07-28
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörd
<< SLUT L9-1011-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan