Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-1041B-2018, Referensförsök i höstvete i Skåne, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-1041B-2018: F örsöksnummer: 590/18, ADB 153128, skörd 2018
Försöksvärd: Mats Johnsson , Nyhem, Pl 5930, 268 73 Billeberga
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådatum: 2017-09-26
Svampbehandling DC 39: 2018-05-23
Svampbehandling DC 51: 2018-05-30
Svampbehandling DC 61: 2018-06-04
Insektsbekämpning: 2018-06-21
Svampgradering utförd: 2018-06-29
Skörd: 2018-07-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) graderingar inkl. skörd
  Försök till L9-1041B-2018: F örsöksnummer: LB-241-2018, ADB 153130, skörd 2018
Försöksvärd: Henrik Thunell, Axet Hagestad AB , Österlenv. 1039, 271 77 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandling 1 enligt plan: 2018-05-29
Behandling 2 enligt plan: 2018-06-01
Behandling 3 enligt plan: 2018-06-08
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Försök till L9-1041B-2018: F örsöksnummer: M-589/18, ADB 153129, skörd 2018
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Borgeby gård, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampbehandling enligt plan DC 37-39: 2018-05-19
Svampbehandling enligt plan DC 47-51: 2018-05-29
Svampbehandling enligt plan DC 55-59: 2018-06-04
Svampgradering utförd 2018-06-26
Torkskadegradering utförd 2018-07-04
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L9-1041B-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan