Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: R7-7112-2018, Sortförsök matpotatis, Ekologisk odling, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till R7-7112-2018: F örsöksnummer: LA-42-2018, ADB 07AB24, skörd 2018
Försöksvärd: Önnestadsgymnasiet , Skolgatan 37, 291 37 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sättdatum: 2018-05-10
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT R7-7112-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan