Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4011A-2018, Strategi mot svampsjukdomar i vårkorn, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-4011A-2018: F örsöksnummer: LB-237-2018, ADB 153088, skörd 2018
Försöksvärd: Per-Erik Helgesson , Eriksfältsv. 131, 271 76 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Spruttillfälle 1, led 14,15: 2018-06-01
Spruttillfälle 2, led 2-10, 13: 2018-06-05
Försöket ej skördat
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
<< SLUT L9-4011A-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan