Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L9-4040 2018, Effekt och förändringar hos fungicider i vårkorn, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L9-4040 2018: F örsöksnummer: M-595/18, ADB 153099, skörd 2018
Försöksvärd: Thomas Billing , Hammarlövs Byaväg 264, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampbehandling: 30/5, Dc 39
  Fältkort Fältkort och karta
  Övrigt försöksjournal med sprutning och gradering i a-ruta
  Försök till L9-4040 2018: F örsöksnummer: L9-4040, ADB 153100, skörd 2018
Försöksvärd: Mattias Olsson , Vesumvägen, 245 92 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Behandling dc 39 den 25/5 samt a-rutegrad
  Fältkort
  Övrigt sprutjournal samt gradering
<< SLUT L9-4040 2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan