Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-0400-2018, Örtogräs i vårkorn, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-0400-2018: F örsöksnummer: LA-41-2018, ADB 05B476, skörd 2018
Försöksvärd: Hushållningssällskapet Skåne , Skepparslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enligt plan: 2018-05-15
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar inkl. skörd
<< SLUT L5-0400-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan