Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-4050-2018, Tillväxtreglering i vårkorn, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-4050-2018: F örsöksnummer: M-598-2018, ADB 05B489, skörd 2018
Försöksvärd: Stefan Hansson , Gullåkra Byaväg 14, 245 35 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampbehandling dc 31-32: 2018-05-24
Svampbehandling dc 37-39: 2018-05-29
Svampbehandling dc 47-49: 2018-06-04
Skörd: 2018-07-28
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Graderingar inkl. skörd
<< SLUT L5-4050-2018
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan