Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: SFR-Mellangrödor 2020, Mellangrödor, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till SFR-Mellangrödor 2020: F örsöksnummer: LA-83-2019, ADB HS20014, skörd 2020
Försöksvärd: Johannes , Sinclairsholm, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Övrigt Fältkort, karta, generalprover, utsädesmängder, provtagning höst
  Försök till SFR-Mellangrödor 2020: F örsöksnummer: 306/19, ADB HS20013, skörd 2020
Försöksvärd: Martin Krokstorp , Krokstorps gård, 253 51 Påarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Övrigt Försöksjournal inkl. fältkort, graderingar, jordprovsanalyser mm
<< SLUT SFR-Mellangrödor 2020
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan