Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-201 2004, Höstråg. Sort * svampbehandling, med 3 st. försök
Syftet med planen: Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter i Skåne. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, och sorternas avkastningspotential.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Fältkort och karta finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-201 2004: F örsöksnummer: MC 858/03, ADB 07B251, skörd 2004
Försöksvärd: Christian Ekström , Hylla 4, 270 35 Blentarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 16/9-03.
2:or 0,5 l Stereo + 0,4 l Amistar 14/5-04.
Hela försöket 0,5 l Sumi-alpha 14/5-04.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-201 2004: F örsöksnummer: LA-110-2003, ADB 07B249, skörd 2004
Försöksvärd: Sixten Johnsson , Nymö Norregård, 290 34 Fjälkinge, tel. 044-56032
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 031009
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-201 2004: F örsöksnummer: MB 310/03, ADB 07B250, skörd 2004
Försöksvärd: Fredrik Sassner , Sassarps Gård , 240 33 Löberöd
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Svampbekämpning:
Block I II Amistar 0,4L/ha
Stereo 0,5L/ha 17/5-04
Gradering skala 0-100% 23/6
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-201 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan