Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-215 2004, Höstkorn. Sort * svampbehandling, med 3 st. försök
Syftet med planen: Syftet är att prova nya sorter och jämföra med redan etablerade sorter i Skåne. Halva försöket (2 av 4 block) svampbehandlas dels för att prova sorternas känslighet för svampangrepp, och sorternas avkastningspotential.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Fältkort och karta finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-215 2004: F örsöksnummer: MA-405-2003, ADB 07B248, skörd 2004
Försöksvärd: Bertil Nilsson , Nybo, 268 90 SVALÖV
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Blockbehandling
2:or Stereo 0,5 + Amistar 0,4 , 12/5
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215 2004: F örsöksnummer: MC 860/03, ADB 07B247, skörd 2004
Försöksvärd: Anders Nilsson , Maholm, 274 53 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 15/9-03.
2:or 0,5 l Stereo+ 0,4 l Amistar 13/5-04.
Hela försöket 0,5 l Sumi-alpha 13/5-04.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-215 2004: F örsöksnummer: LA-112-2003, ADB 07B246, skörd 2004
Försöksvärd: Furulunds Jordbruksförvaltning , Nymö, 290 34 Fjälkinge, tel 044-56091, 0708-442227
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 031009
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-215 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan