Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS3-185.2004, N-gödsling till höstraps., med 3 st. försök
Syftet med planen: (OS-försök).
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Fältkort och karta finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS3-185.2004: F örsöksnummer: MC 840/03, ADB 03E004, skörd 2004
Försöksvärd: Hans Nilsson , Brunslöv 11, 242 97 Hörby
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 8/8-03.
Försöksgödsling enl plan:
Höst: 8/8-03.
Vår 1: 3/4-04.
Vår 2: 21/4-04.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-185.2004: F örsöksnummer: LA-106-2003, ADB 03E001, skörd 2004
Försöksvärd: Ingemar Henningsson , Bertilstorp 2103, 277 55 Brösarp, 0414-92035, 070-6628403
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 031006
  Försök till OS3-185.2004: F örsöksnummer: LB-252-2003, ADB 03E002, skörd 2004
Försöksvärd: Rune Andersson , Glimmingehus gård, 276 56 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Gödslat 1:a 08-22 Gödslat 2:a 03-18
  Fältkort Scannat Fältkort
  Karta Karta till försöket
<< SLUT OS3-185.2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan