Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS7-213.2004, Höstraps. Sortblandning, med 1 st. försök
Syftet med planen: (OS-försök).
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Fältkort och karta finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-213.2004: F örsöksnummer: MC 845/03, ADB 07A084, skörd 2004
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 20/8-03.
Hela försöket 1,0 kg Rovral 75WG 10/5-04.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS7-213.2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan