Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424.2004, Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + åkerven., med 5 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina marknadsprodukter och nya produkter och jämföra dessa med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken, VCS, Länsstyrelsen m fl väljer ofta intressanta lågdosalternativ.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Fältkort och karta finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2424.2004: F örsöksnummer: MC 852/03, ADB 151167, skörd 2004
Försöksvärd: Sigurd Jönsson , Västergård, Ö Vemmenhög, 274 54 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 14/9-03.
Behandlingstidpunkter:
1-2 blad höst: 2/10-03, st 12
3-4 blad höst: 16/10-03, st 14
Vår tillv börj: 14/4-04, st 25
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2004: F örsöksnummer: Ma-412-2003, ADB 151165, skörd 2004
Försöksvärd: Anders Arvidsson , Välaholm, 244 90 KÄVLINGE
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Första behandlingen utförd 2/10 dc11
Andra behandlingen utförd 5/11 dc13
Tredje behandlingen utförd 16/4 dc23
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2004: F örsöksnummer: LA-115-2003, ADB 151163, skörd 2004
Försöksvärd: Johan Barnekow , Sinclairsholm, 288 90 VINSLÖV
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh.tillf. 1 Datum 10-01 Utv.st. 11 Beh.tillf. 2 Datum 10-17 Utv.st. 12,5-13 Beh.tillf. 3 Datum 04-16 Utv.st. 22
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 031009
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2004: F örsöksnummer: MB 311/03, ADB 151166, skörd 2004
Försöksvärd: Christer Hansson , Skarhult , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till fösöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2004: F örsöksnummer: La-116-03, ADB 151164, skörd 2004
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet Önnestad , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh-tillf. 1 Datum 10-16 Utv.st. 12 Beh-tillf. 2 Datum 10-31 Utv.st. 12,5 Beh-tillf. 3 Datum 04-16 Utv.st. 22-23
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Verkligt fältkort av 031212
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2424.2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan