Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450.2004, Ogräsbekämpning: Höstvete, örtogräs + renkavle., med 3 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina marknadsprodukter och nya produkter och jämföra dessa med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken, VCS, Länsstyrelsen m fl väljer ofta intressanta lågdosalternativ.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Fältkort och karta finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2450.2004: F örsöksnummer: MC 853/03, ADB 151170, skörd 2004
Försöksvärd: Hans o Bertil Odell , Vanninge gård, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 14/9-03.
Behandlingstidpunkter:
1-2 blad höst: 2/10-03, st 12.
3-4 blad höst: 16/10-03, st 14.
Tillv börj vår: 13/4-04, st 25.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2004: F örsöksnummer: LC-430-2003, ADB 151168, skörd 2004
Försöksvärd: Ulf Wejfelt , Wejbygården, 262 90 Ängelholm, 0431-452005, 0705-428088
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Beh-tillf. 1 Datum 09-30 Utv.st. 12-12,5 Beh-tillf. 2 Datum 10-16 Utv.st. 13-14 Beh-tillf. 3 Datum 04-14 Utv.st. 23-24
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 031009
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2004: F örsöksnummer: LC-431, ADB 151169, skörd 2004
Försöksvärd: Magnus Andersson , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp, tel. 042-54058
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Beh-tillf. 1 Datum 09-30 Utv.st. 12,5 Beh-tillf. 2 Datum 10-16 Utv.st. 13-14 Beh-tillf. 3 Datum 04-15 Utv.st. 23-24
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 031009
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L5-2450.2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan