Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: OS15-8420, Fungicidbehandling i höstraps., med 3 st. försök
Syftet med planen: (OS-försök).
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Fältkort och karta finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS15-8420: F örsöksnummer: MC 846/03, ADB 151177, skörd 2004
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 19/8-03.
Behandlingstidpunkter:
Tidp 4-6 blad höst: 13/10-03, st 15.
Tidp tidig vår: 13/4-04, st 50.
Tidp full blom: 13/5-04, st 65.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS15-8420: F örsöksnummer: MC 847/03, ADB 151178, skörd 2004
Försöksvärd: Gunnar Henningsson , Lasseboda, Simlinge, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 20/8-03.
Behandlingstidpunkter:
Tidp 4-6 blad höst: 13/10-03, st 15.
Tidp tidig vår: 13/4-04, st 51.
Tidp full blom: 13/5-04, st 65.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS15-8420: F örsöksnummer: MB 315/03, ADB 151176, skörd 2004
Försöksvärd: Håkan Olsson , Kornheddinge 5 , 245 91 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
<< SLUT OS15-8420
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan