Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-2259 2004, Etablering av fånggröda i höstvete, med 4 st. försök
Syftet med planen: Att finna arter och sorter lämpliga för insådd av fånggröda i höstvete på våren alt. försommaren.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2259 2004: F örsöksnummer: MC 931/04, ADB 03E089, skörd 2004
Försöksvärd: Lennart Petrici , Ängslätt, St Beddinge, 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd fånggröda:
Led B-D 26/3-04.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2259 2004: F örsöksnummer: MA 703/04, ADB 03E087, skörd 2004
Försöksvärd: Ellinge Jordbruks AB , Ellinge Gård 24193 Eslöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Sådd fånggröda
Led B-D 1/4-04 Led E-G 6/7-04
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2259 2004: F örsöksnummer: MA 704/04, ADB 03E088, skörd 2004
Försöksvärd: Göran Svensson , Wideröra , 260 30 Vallåkra
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Försöket ligger på Svensåker
Sådd fånggröda
Led B-D 2/4-04
Led E-G 5/7-04
  Fältkort Fält med rutfördelning
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2259 2004: F örsöksnummer: LC-401-2004, ADB 03E086, skörd 2004
Försöksvärd: Sven Ingvar Paulsson , S. Varalöv Pl. 6334, 262 96 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041110
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2259 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan