Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048-3 2004, Reducerad jordbearbetning, med 2 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra skördenivåer från konventionell jordbearbetning med dagens teknik för reducerad jordbearbetning under en femårig växtföljdsperiod.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L2-4048-3 2004: F örsöksnummer: MA 404/03, ADB 02E061, skörd 2004
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården, Kattarp
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Försöket sått 2/4-04
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048-3 2004: F örsöksnummer: LB-248-1994, ADB 02E063, skörd 2004
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd 04-15
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Scannat fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048-3 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan