Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-0010 2004, Växtföljd och skörderester, med 1 st. försök
Syftet med planen: Belysa vallens och skörderestbehandlingens inverkan på markens mulltillstånd, struktur och bördighet
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-0010 2004: F örsöksnummer: M-591-1951, ADB 03E093, skörd 2004
Försöksvärd: Peter Bager , Petersborg 230 42 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0010 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan