Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-8008 2004, Fastliggande försök med P och K, med 1 st. försök
Syftet med planen: Studera olika odlingsåtgärders inverkan på markens bördighet.
Kommentarer:
  Försök till L3-8008 2004: F örsöksnummer: MA 701/43, ADB 03E096, skörd 2004
Försöksvärd: Slättäng, Eslöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-8008 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan