Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-818 2004, Beståndsetablering. Eko. Höstraps, med 2 st. försök
Syftet med planen: Jämföra odlingssäkerheten vid olika radavstånd i höstraps vid sådd i ekologisk odling
Kommentarer:
  Försök till L7-818 2004: F örsöksnummer: MA402/03, ADB 078985, skörd 2004
Försöksvärd: Kurt Larsson , Långaröd, Eslöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Försöket sått 26/8
Första radhackning 22/9
Andra radhackning 16/10
Tredje radhackning 22/4
  Karta Karta
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Försök till L7-818 2004: F örsöksnummer: LA-103-2003, ADB 078984, skörd 2004
Försöksvärd: Glenn Oredsson och Charlotte Norrman , Skea Gård 4145, 281 91 Hässleholm
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041110
<< SLUT L7-818 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan