Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-1013 2004, Greeningeffekt, fungicider i höstvete, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1013 2004: F örsöksnummer: MA 727/04, ADB 151229, skörd 2004
Försöksvärd: Karlsfälts Jordbruks AB , Karlsfältsgård, 260 40 Viken
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Behandlingstidpunkter
DC 32,10/5, ringa angrepp av sep tritici
DC 49, 3/6, ringa angrepp av sep tritici
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1013 2004: F örsöksnummer: MC 946/04, ADB 151230, skörd 2004
Försöksvärd: Verntofta gård AB , Verntofta, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 31-32; 10/5-04, st 32.
DC 47-51; 3/6-04, st 51.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1013 2004: F örsöksnummer: LB-243-2004, ADB 151228, skörd 2004
Försöksvärd: Bollerups Lantbruksinstitut , Bollerup, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: 1:a beh. 05-09 DC31 2:a beh. 06-13 DC53
  Fältkort Scannat Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1013 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan