Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-4110 2004, Bekämpning av åkertistel i vårsäd, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-4110 2004: F örsöksnummer: MA730/04, ADB 151274, skörd 2004
Försöksvärd: Göran Svensson , Wideröragård, 26030 Vallåkra
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Försöket ligger på en arrendegård
norr om Glumslöv
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-4110 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan