Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L5-6602 2004, Ogräsbekämpning i vallinsådd, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-6602 2004: F örsöksnummer: MC 902/04, ADB 05A660, skörd 2004
Försöksvärd: HS Malmöhus , Bjärsjölagårds Egendom, Sjöbo
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 19/4-04.
Behandlingstidpunkter: Tidp.1; 22/5-04.
Tidp.2; 3/6-04.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-6602 2004: F örsöksnummer: LA-8-2004, ADB 05A659, skörd 2004
Försöksvärd: Bengt Emitslöv , Blåkulla Pl. 1082, 280 60 Broby
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041110
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-6602 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan