Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-188.2008, N-gödsling till höstraps., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 080825
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS3-188.2008: F örsöksnummer: MC 851/07, ADB 03K003, skörd 2008
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling: 31/8-07.
Gödsling vår: 3/4-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-188.2008: F örsöksnummer: LA-102-2007, ADB 03K001, skörd 2008
Försöksvärd: Larsson, Jörgen , Bengtsro,290 10 Tollarp
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Försöksgödsling enligt Plan
Vår 1-3: Datum: 080328
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070927
  Karta Karta till Försöket
  Försök till OS3-188.2008: F örsöksnummer: LB-235-2007, ADB 03K002, skörd 2008
Försöksvärd: Bo-Walde Jönsson , Holmåkra Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 07-08-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
<< SLUT OS3-188.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan