Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-23.2008, Höstraps. Sortförsök., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-23.2008: F örsöksnummer: MC 850/07, ADB 07A410, skörd 2008
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 2/9-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-23.2008: F örsöksnummer: LA-101-2007, ADB 07A407, skörd 2008
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070913
  Försök till OS7-23.2008: F örsöksnummer: MA-301-2007, ADB 07A409, skörd 2008
Försöksvärd: Jan Kristensson , Stäviehage, 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 24/8-07
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-23.2008: F örsöksnummer: LB-233-2007, ADB 07A408, skörd 2008
Försöksvärd: Göran Mundt-Petersèn , Gyllerups Gård, 276 40 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 07-08-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
<< SLUT OS7-23.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan