Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-24.2008, Höstraps. Sortförsök., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-24.2008: F örsöksnummer: LC-426-2007, ADB 07A420, skörd 2008
Försöksvärd: Br. Lundgren , Ingelstorpsvägen 210, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070913
  Försök till OS7-24.2008: F örsöksnummer: MB-302-2007, ADB 07A421, skörd 2008
Försöksvärd: Assar Andersson , Fjärestad Boställe 16, 260 30 Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 21/8-07
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-24.2008: F örsöksnummer: LB-234-2007, ADB 07A419, skörd 2008
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 07-08-30
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS7-24.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan