Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: LS3-9009.2008, Ettårigt systemförsök med höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra odlingsekonomin i två höstvetesorter vid varierande intensitet av utsädesmängd, N-gödsling och växtskydd.
Kommentarer:
  Rapport Fem odlingssystem i höstvete. Presentation av Nils Yngveson.
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till LS3-9009.2008: F örsöksnummer: LA-104-2007, ADB 03K012, skörd 2008
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 29173 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Försöksgödsling enl plan:
Tidpunkt 1; 080327.
Tidpunkt 2; 080418.
Tidpunkt 3; 080522.
Bekämpningsåtgärder:
Tidpunkt A; 080506
Tidpunkt B; 080521
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070927
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9009.2008: F örsöksnummer: MC 845/07, ADB 03K015, skörd 2008
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Hemmesdynge, Kronoslätt, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 24/9-07.
Försöksgödsling enl plan:
Tidpunkt 1; 17/3-08.
Tidpunkt 2; 16/4-08.
Tidpunkt 3; 16/5-08.
Tidpunkt 4; 30/5-08.
Växtskydd enl plan:
A; 8/5-08.
B; 16/5-08.
C; 30/5-08.
D; 5/6-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9009.2008: F örsöksnummer: M-316/07, ADB 03K014, skörd 2008
Försöksvärd: Bengt Persson , Sjöstorps Gård 421 240 10 Dalby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 24/9-07
Gödsling enligt plan:
Tidpunkt 1:27/3 Led: A,B Dc 22
Tidpunkt 2: Dc 37 15/5-08
Tp:4 Led:A,B 28/5-08
  Fältkort Fältkort till försöket.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LS3-9009.2008: F örsöksnummer: LB-246-2007, ADB 03K013, skörd 2008
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandbygård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 07-09-24
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LS3-9009.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan