Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: VS/HS05-1.2008, Odlingåtgärders påverkan på stärkelseskörden., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till VS/HS05-1.2008: F örsöksnummer: LA-103-2007, ADB 151734, skörd 2008
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070927
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till VS/HS05-1.2008: F örsöksnummer: LA-112-2007, ADB 151731, skörd 2008
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsv.258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070927
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till VS/HS05-1.2008: F örsöksnummer: MC 846/07, ADB 151733, skörd 2008
Försöksvärd: Margareta Karlsson , Klagstorpsgården, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 27/9-07.
Försöksgödsling:
Tidpunkt 1; 11/4-08.
Tidpunkt 2; 9/5-08.
Växtskydd:
V2; 1,0 l Stereo + 0,5 l Tern 7/5-08.
V2+V3; 0,25 l Comet+0,5 l Proline 5/6-08.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till VS/HS05-1.2008: F örsöksnummer: LB-245-2007, ADB 151732, skörd 2008
Försöksvärd: Tosterups Gård AB , Tosterup, 273 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 2007-09-24
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT VS/HS05-1.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan