Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2450.2008, Ogräsbekämpning i höstvete., med 3 st. försök
Syftet med planen: Bekämpning av örtogräs och renkavle.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2450.2008: F örsöksnummer: LC-429-2007, ADB 151735, skörd 2008
Försöksvärd: Bergholtz, Nils-Olof , Ängeltofta Gård, 262 91 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Behandling enl.Plan
Tidpunkt 1. 070922, DC 04
Tidpunkt 2. 071004, DC 11,4
Tidpunkt 3. 071021, DC 12,9
Tidpunkt 4. 080415, DC 23
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070927
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2008: F örsöksnummer: MC 838/07, ADB 151737, skörd 2008
Försöksvärd: Karl-Olof Knutsson , Brönnestad 180, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd. 27/9-07.
Behandlingstidpunkter:
Höst;
1. 3/10-07, DC 05.
2. 22/10-07, DC 11.
3. 5/11-07, DC 13.
Vår;
25/4-08, DC 29.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2450.2008: F örsöksnummer: MB-317/07, ADB 151736, skörd 2008
Försöksvärd: Wrams Gunnarstorps Gods , W.Gunnarstorp, Billesholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh. tillfälle- Se sprutjournal.
OBS!! KASSERAT pga dåligt bestånd.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
<< SLUT L5-2450.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan