Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424.2008, Bekämpning av åkerven och örtogräs i höstvete., med 3 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2424.2008: F örsöksnummer: MC 837/07, ADB 05A890, skörd 2008
Försöksvärd: Gösta Nilsson , Almåkra, Hemmesdynge, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 16/9-07.
Behandlingstidpunkter:
Höst;
9/10-07, DC 11-12.
Vår:
24/4-08, DC 25.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2008: F örsöksnummer: M-318/07, ADB 05A889, skörd 2008
Försöksvärd: Mats Janström , Tullingagården 44, 260 34 Mörarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gradering av behandlingsskador: 16/10-07
Beh. enl. plan. se beh.journal.
Höst 4/10,Vår 14/4-08
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2008: F örsöksnummer: LA-113-2007, ADB 05A888, skörd 2008
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsv.258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enl. plan
Nr1. 071022 DC 11,5
Nr2. 080414 Dc 22-23
  Fältkort Verkligt Fältkort av 071022
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2424.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan