Försöken start | sök |

Alla: 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-3021.2008, Bekämpning av örtogräs i höstvete., med 4 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-3021.2008: F örsöksnummer: MC 839/07, ADB 05A899, skörd 2008
Försöksvärd: Lars Göransson , Gislöv, 231 91 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 24/9-07.
Behandlingstidpunkter:
Höst:
1. 11/10-07, DC 11,5.
2. 22/10-07, DC 12.
Vår:
25/4-08, DC 29.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-3021.2008: F örsöksnummer: LA-114-2007, ADB 05A896, skörd 2008
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Skepparslövsv.258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Behandling enl. plan
Nr.1 071016 DC 11,4
Nr.2 071021 DC 11,9
Nr.3 080414 Dc 24-25
  Fältkort Verkligt Fältkort av 071019
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-3021.2008: F örsöksnummer: LB-259-2007, ADB 05A897, skörd 2008
Försöksvärd: Lars Lennartsson , Sandby Boställe, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Beh-tillf. 1: 07-10-15 2: 07-10-22
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-3021.2008: F örsöksnummer: M-319-2007, ADB 05A898, skörd 2008
Försöksvärd: Jan Kristensson , Stävie hage 244 94 FURULUND
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh. enl. plan: Se beh. journal 8/11-2007 Beh. enl.plan: Se beh. journal 20/11-2007 Beh. enl.plan: Se beh. journal 15/4-2008
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-3021.2008
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan